Nếu một người có kiểu gen dị hợp về bệnh hồng cầu hình liềm, người đó sẽ:

A.

không biểu hiện triệu chứng bệnh vì gen gây bệnh là gen lặn.

B.

không bị bệnh quá nặng nhưng biểu hiện nhiều triệu chứng bệnh.

C.

có thể có khả năng kháng lại bệnh sốt rét cao hơn những người bình thường.

D.

bị bệnh rất trầm trọng vì gen gây bệnh là gen trội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

không biểu hiện triệu chứng bệnh vì gen gây bệnh là gen lặn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...