Biết khối lượng của các nguyên tử hyđrô, nhôm (Al) và của nơtrôn lần lượt là

mH = 1,007825u; mAl = 25,986982u; mn = 1,008665u và lu = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nhôm sẽ là:

A.

8,15MeV/nuclôn.

B.

205,5MeV.

C.

211,8MeV.

D.

7,9MeV/nuclôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8,15MeV/nuclôn.

Năng lượng liên kết của hạt nhân (Al)

     = 1,12026.931,5 (MeV) = 8,15 (MeV)

Năng lượng liên kết riêng: ε = = 8,15 (MeV/nuclon).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...