Biết hàm số img1 là một nguyên hàm hàm của hàm số img2. Tổng img3 là ?        

A.

5.

B.

4.

C.

3.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có  

img1 

Mặt khác img2 

img3.    

 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...