Biết hai bước sóng dài nhất trong hai dãy Laiman và Banme của quang phổ nguyên tử Hiđrô tương ứng là λ1 = 0,1215/μm và λ2 = 0,6563μm . Có thể tính được bước sóng của một vạch quang phổ nữa có giá trị là:

A.

0,4102μm.

B.

0,1025μm.

C.

0,4340μm.

D.

1,0939μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,1025μm.

Ta có: E2 - E1 = và E3 - E2 =

Cộng vế với vế hai phương trình trên ta được:

E3 - E1 =

Từ đó: λ31 = = 0,1025 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...