Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a0 và v0. Biên độ dao động là:

A.

.

B.

a0v0.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Từ đó: .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...