Biết công thoát điện tử khỏi kim loại làm Catốt của một tế bào quang điện là 2 (eV). Chiếu vào catốt một bức xạ tử ngoại có bước sóng là 0,1986 (μm) thì thấy dòng quang điện bị triệt tiêu khi hiệu điện thế UAK < −4,25 (V). Tính hằng số Plăng:

A.

h = 6,652.10−34 (J.s).

B.

h = 6,631.10−34 (J.s).

C.

h = 6,65.10−34 (J.s).

D.

h = 6,62.10−34 (J.s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

h = 6,62.10−34 (J.s).

Vì UAK < −4,25 (V). Do đó độ lớn của hiệu điện thế hãm: Uh = 4,25 (V).

Theo công thức Anhxtanh: = A + eUh.

Từ đó: h = (A + eUh) = 6,62.10−34 (J.s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...