Biết các khối lượng mD = 2,0136u, mn = 1,0087u và prôton mP = 1,0073u. Năng lượng liên kết của hạt nhân đơtêri D =  là:

A.

ΔE = 3,2 MeV.

B.

ΔE = 2,2 MeV.

C.

ΔE = 1,8 MeV.

D.

ΔE = 4,1 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ΔE = 2,2 MeV.

ΔE = Δm.c2 = (mP + mn – MD).c2.

ΔE = (1,0073 + 1,0087 – 2,0136)u.c2 = 2,23 (MeV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...