Biết bước sóng của ánh sáng kích thích bằng một nửa giới hạn quang điện λ =  và công thoát điện tử khỏi catốt là A0 thì động năng ban đầu cực đại của quang điện từ phải là:

A.

A0.

B.

A0.

C.

A0.

D.

A0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A0.

Ta có A = ; ε = = = 2A0.

Theo công thức Anhxtanh: ε = A0 + Wdmax hay 2A0 = A0 + Wdmax  Wdmax = A0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...