Biết bước sóng của 4 vạch trong vùng nhìn thấy của quang phổ hiđrô lần lượt là: 0,6563 μm; 0,4861 μm ; 0,4340 μm; 0,4102 μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Pasen là:

A.

1,4235 μm.

B.

1,2811 μm.

C.

1,8744 μm.

D.

1,0939 μm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...