Biết bước sóng của 4 vạch trong vùng nhìn thấy của quang phổ hiđrô lần lượt là: 0,6563 μm; 0,4861 μm ; 0,4340 μm; 0,4102 μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Pasen là:

A.

1,4235 μm.

B.

1,2811 μm.

C.

1,8744 μm.

D.

1,0939 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,8744 μm.

Bước sóng dài nhất trong dãy Pasen ứng với sự chuyển mức từ quỹ đạo N về quỹ đạo M.

= EN - EM = (EN - EL) - (EM - EL) = 

λ = 1,8744 (μm).

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...