** Biết AA: Hoa phấn đỏ, Aa: Hoa phấn hồng, aa: Hoa phấn trắng; B: Hạt phấn tròn, b: Hạt phấn dài. Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

Nếu màu sắc hoa đồng tính, hình dạng hạt phấn phân li 1 : 1 sẽ có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?

A.

3.

B.

6.

C.

4.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4.

+ Màu sắc hoa đồng tính P: AA x AA hoặc aa x aa hoặc AA x aa

+ Hình dạng hạt phấn phân li 1 : 1  P: Bb x bb

Kết hợp cả hai tính trạng, sẽ có 4 phép lai phù hợp với kết quả như sau: AABb x AAbb; aaBb x aabb; AABb x aabb; aaBb x AAbb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...