** Biết AA: Hoa phấn đỏ, Aa: Hoa phấn hồng, aa: Hoa phấn trắng; B: Hạt phấn tròn, b: Hạt phấn dài. Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

F1 phân li tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2, sẽ có bao nhiêu công thức lai cho kết quả nói trên?

A.

3.

B.

Không có.

C.

2.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1.

Tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 : 2 = (1 : 2 : 1)(1 : 1)

+ Màu sắc hoa phân li 1 : 2 : 1  P: Aa x  Aa

+ Hình dạng hạt phấn phân li 1 : 1  P: Bb x bb

Vậy, kiểu gen của p phải là: AaBb x Aabb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...