** Biết A: Thân nâu       B: Lông xoăn              D: Lông nhiều.

          a: Thân xám       b: Lông thẳng             d: Lông ít.

Các gen đều trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, dd). Trường hợp F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình thì tỉ lệ giữa các loại kiểu hình đó là

A.

9 : 3 : 3 : 1.

B.

3 : 3 : 1 : 1.

C.

1 : 1 : 1 : 1.

D.

2 : 2 : 1 : 1.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...