** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Trường hợp F1 xuất hiện 6 loại kiểu hình, số công thức lai của P phù hợp với kết quả trên là

A.

3.

B.

6.

C.

4.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6.

6 = 2 x 3 

=> Có 6 phép lai sau phù hợp với kết quả 6 loại kiểu hình ở F1:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...