** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Nếu F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 thì kết luận nào sau đây đúng?

A.

3 cặp gen trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau.

B.

3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

C.

3 cặp gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

D.

3 cặp gen trên cùng 1 NST tương đồng và các gen trội liên kết với nhau ở cả 2 bên bố mẹ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...