** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Nếu F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 thì kết luận nào sau đây đúng?

A.

3 cặp gen trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau.

B.

3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

C.

3 cặp gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

D.

3 cặp gen trên cùng 1 NST tương đồng và các gen trội liên kết với nhau ở cả 2 bên bố mẹ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3 cặp gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

Tỉ lệ 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 đều tương đương 4 kiểu tổ hợp giao tử. Suy ra P đều tạo 2 kiểu giao tử. Điều này chứng tỏ 3 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...