** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.

           a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn.

Nếu F1 xuất hiện 204 cây cao, lá nguyên, không tua : 397 cây cao, lá chẻ, có tua : 199 cây thấp, lá chẻ, có tua. Kiểu gen của cặp bố mẹ sẽ là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

+ Kích thước và hình dạng phân li 1(A-bb) : 2(A-B-) : 1(aaB-) P: (hoặc ).

+ Kích thước và tua cuốn phân li 1(A-dd) : 2(A-D-) : 1(aaD-) P: ( hoặc ).

Vậy, kiểu gen của P: .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...