** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng.

F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình khác nhau, kiểu gen của bố mẹ có thể là một trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

36.

B.

72.

C.

84.

D.

18.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

84.

Số kiểu hình 4 = 2.2.1 = 2.1.2 = 1.2.2.

Xét 2.2.1, tỉ lệ các nhóm có thể:

+ (3 : 1)(3 : 1)(1) → 4 kiểu gen của P.

+ (3 : 1)(1 : 1)(1) = (1 : 1)(3 : 1)(1) → 6.2 = 12 kiểu gen của P.

+ (1 : 1)(1 : 1)(1) → 12 kiểu gen của P.

Trường hợp 2.2.1 có 4 + 12 + 12 = 28 kiểu gen của P.

Vậy, xét cả ba trường hợp 2.2.1 = 2.1.2 = 1.2.2 sẽ có tất cả 28.3 = 84 kiểu gen của P.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...