** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng.

F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình khác nhau, kiểu gen của bố mẹ có thể là một trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

4.

B.

14.

C.

18.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

14.

8 = 2 x 2 x 2. Suy ra các nhóm tỉ lệ kiểu hình có thể:

+ (3 : 1) (3 : 1) (3 : 1) → 1 kiểu gen của P.

+ (3 : 1) (3 : 1) (1 : 1) = (3 : 1) (1 : 1) (3 : 1) = (1 : 1) (3 : 1) (3 : 1) → 3 kiểu gen của P.

+ (3 : 1) (1 : 1) (1 : 1) = (1 : 1) (3 : 1) (1 : 1) = (1 : 1) (1 : 1) (3 : 1) → 6 kiểu gen của P.

+ (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) → 4 kiểu gen của P.

Vậy, có thể có tất cả 14 trường hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...