** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng.

F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình khác nhau, kiểu gen của bố mẹ có thể là một trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

4.

B.

14.

C.

18.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

14.

8 = 2 x 2 x 2. Suy ra các nhóm tỉ lệ kiểu hình có thể:

+ (3 : 1) (3 : 1) (3 : 1) → 1 kiểu gen của P.

+ (3 : 1) (3 : 1) (1 : 1) = (3 : 1) (1 : 1) (3 : 1) = (1 : 1) (3 : 1) (3 : 1) → 3 kiểu gen của P.

+ (3 : 1) (1 : 1) (1 : 1) = (1 : 1) (3 : 1) (1 : 1) = (1 : 1) (1 : 1) (3 : 1) → 6 kiểu gen của P.

+ (1 : 1) (1 : 1) (1 : 1) → 4 kiểu gen của P.

Vậy, có thể có tất cả 14 trường hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...