** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng.

F1 có tỉ lệ phân li kiểu gen là (1 : 2 : 1)3, kiểu gen của bố mẹ là:

A.

AaBbDd x aabbdd.

B.

AaBbDd x AaBbDd.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...