** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng.

F1 có tỉ lệ phân li kiểu gen là (1 : 2 : 1)3, kiểu gen của bố mẹ là:

A.

AaBbDd x aabbdd.

B.

AaBbDd x AaBbDd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBbDd x AaBbDd.

Tỉ lệ phân li kiểu gen (1 : 2 : 1)3, suy ra số tổ hợp giao tử đực và cái là 43 = 64. Vậy, giao tử của P là 8 x 8 và có kiểu gen đều là AaBbDd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...