** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Cho hai cá thể bố mẹ giao phối với nhau có kiểu gen AaBbDd x aaBbdd.

Loại kiểu hình (A-bbD-) xuất hiện ở F1 với tỉ lệ:

A.

6,25%.

B.

12,5%.

C.

25%.

D.

18,75%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6,25%.

Loại kiểu hình (A-bbD-) xuất hiện với tỉ lệ: .. = = 6,25%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...