** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Cho hai cá thể bố mẹ giao phối với nhau có kiểu gen AaBbDd x aaBbdd.

Loại kiểu hình (A-B-D-) xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là:

A.

6,25%.

B.

12,5%.

C.

18,75%.

D.

25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

18,75%.

Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình (A-B-D-) = .. = = 18,75%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...