** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Cho hai cá thể bố mẹ giao phối với nhau có kiểu gen AaBbDd x aaBbdd.

Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen AaBBDD ở F1 là:

A.

0.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0.

Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen AaBBDD = ..0 = 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...