"Biết A quy định lông xám trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng,các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 3600 cá thể."
 Tần số tương đối của mỗi alen là:

A.

A : a = 0,6 : 0,4. 

B.

A : a = 0,5 : 0,1.

C.

A : a = 0,9 : 0,1.

D.

A : a = 0 5 : 0,5.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...