** Biết A: Quả tròn       B: Quả đỏ           D: Hạt to

          a: Quả bầu        b: Quả vàng        d: Hạt nhỏ.

Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa,bb, Dd) x (aa, Bb, Dd).

Cho rằng 3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng, F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình thì sẽ có bao nhiêu phép lai phù hợp kết quả trên?

A.

2.

B.

1.

C.

3.

D.

Không có phép lai nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1.

8 = 4 x 2.

Để xuất hiện 4 loại kiểu hình cho 2 tính trạng thì đó phải là 2 cặp tính trạng hình dạng và màu sắc quả: P: .

Vậy, chỉ có 1 phép lai duy nhất là: P: .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...