** Biết: A: Quả dài; a: Quả ngắn; B: Quả ngọt; b: Quả chua. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

Đem tự thụ phấn F1 dị hợp 2 cặp gen thu được 4 loại kiểu hình trong đó có 1/8 cây quả dài, chua. Kiểu gen và tần số hoán vị của F1:

A.

; tần số 30%.

B.

; tần số 30%.

C.

; tần số 40%.

D.

; tần số 40%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 ; tần số 30%.

F1 : (Aa, Bb) x (Aa, Bb) → F2 xuất hiện 12,75% (A-bb)  (aabb) = 25% - 12,75% = 12,25%.

12,25%  = 35% giao tử ♀ab x 35% giao tử ♂ab.

Vậy, kiểu gen của F1: , tần số hoán vị gen bằng: 1 - 35% . 2 = 30%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...