** Biết: A: Quả dài; a: Quả ngắn; B: Quả ngọt; b: Quả chua. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

Đem lai phân tích F1 dị hợp hai cặp gen thu được 37,5% cây quả dài, ngọt : 37,5% cây quả ngắn, chua : 12,5% cây quả dài, chua : 12,5% cây quả ngắn, ngọt.

Kiểu gen và tần số hoán vị của F1 là:

A.

; tần số 25%.

B.

; tần số 20%.

C.

; tần số 25%.

D.

; tần số 30%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

; tần số 25%.

Từ tỉ lệ kiểu hình 3(A-B-) : 3(aabb) : 1(A-bb) : 1(aaB-). Suy ra tỉ lệ các loại giao tử của F1 là: AB = ab = 37,5%; Ab = aB = 12,5%.

Vậy kiểu gen của F1, tần số hoán vi gen bằng: 12,5% . 2 = 25%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...