Biết a = ln2, b = ln5 thì ln400 tính theo a, b bằng:

A.

2a + 4b

B.

4a + 2b

C.

8ab

D.

b2 + a4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: ln400 = ln(25.16) = ln25 + ln16 = ln52 + ln24 = 2ln5 + 4ln2 = 2b + 4a

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...