Biết a = ln2, b = ln5 thì ln400 tính theo a, b bằng:

A.

2a + 4b

B.

4a + 2b

C.

8ab

D.

b2 + a4

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...