** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm

          a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm.

Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp bố mẹ có kiểu gen .

Loại kiểu hình (A-B-D-E-) xuất hiện ở F1 theo tỉ lệ là

A.

9%.

B.

18%.

C.

36%.

D.

12%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

18%.

→ (A-B-) = 45%.

→ (D-E-) = 40%.

Vậy, tỉ lệ xuất hiện kiểu hình (A-B-D-E-) =45% x 40% = 18%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 15

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...