** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm

          a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm.

Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp bố mẹ có kiểu gen . Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen 

A.

18%.

B.

1,8%.

C.

0,18%.

D.

0%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0%.

= (40% x ) = 20%.

= 0 x 30% = 0%.

Vậy, tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen = 20% x 0% = 0%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...