** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm

            a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm.

Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp bố mẹ có kiểu gen . Số kiểu tổ hợp giao tử của F1

A.

49 kiểu.

B.

64 kiểu.

C.

128 kiểu.

D.

32 kiểu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

49 kiểu.

Số kiểu tổ hợp giao tử = 8 x 8 = 64 kiểu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...