** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm

          a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm.

Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%.

Một cặp P: . Tỉ lệ xuất hiện ở F1 loại kiểu hình (aaB-ddE) là 

A.

24%.

B.

 1,6%.

C.

2%.

D.

2,4%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2,4%.

→ (aaB-) = (40% x 40%) + (40% x 10%) x 2 = 24%.

 → (ddE-) = 20% x  = 10%.

Vậy, tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình (aaB-ddE-) = 24% x 10% = 2,4%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...