** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm

            a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm.

Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp P: . Loại kiểu hình mang cả 4 loại tính trạng lặn xuất hiện ở F1 theo tỉ lệ là

A.

9%.

B.

0,09%.

C.

0,15%.

D.

0,9%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,15%.

→ (aabb) = 10% x 10% = 1%.

→ (ddee) = 30% x = 15%.

Vậy, tỉ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng lặn là: 15% x 1% = 0,15%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...