** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm

            a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm.

Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp P: . Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen  ở F1

A.

16%.

B.

2%.

C.

4%.

D.

25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2%.

= (40% x 10%) x 2 = 8%.

= (20% x ) + ( x 30%) = 25%.

Vậy, tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen = 8% x 25% = 2%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...