** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm

            a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm.

Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp P: . Loại kiểu gen  xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là

A.

4%.

B.

0,6%.

C.

6%.

D.

0.2%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,2%.

= (10% x 10%) x 2 = 2%.

= (20% x ) = 10%.

Vậy. tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen = 2% x 10% = 0,2%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...