** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm

            a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm.

Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp P: . Số kiểu tổ hợp giao tử của P là

A.

256 kiểu.

B.

70 kiểu.

C.

64 kiểu.

D.

128 kiểu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

128 kiểu.

Số kiểu hợp tử: 16 x 8 = 128.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...