** Biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng. Đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu được F1 đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho F1 giao phối với một cây khác, thu được ở F2 326 cây chín sớm, hạt phấn dài : 330 cây chín muộn, hạt phấn tròn : 656 cây chín sớm, hạt phấn tròn.

Kiểu gen của F1 về cả hai cặp tính trạng là:

A.

hoặc .

B.

.

C.

hoặc .

D.

AaBb x AaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hoặc .

F2 không xuất hiện loại kiểu hình mang hai tính trạng lặn là cây chín muộn, hạt phấn dài, kiểu gen  nên cả hai bên F1 hoặc ít nhất một trong hai bên không tạo loại giao tử mang ab.

Vậy kiểu gen của F1 và cá thể lai với nó có thể: hoặc .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 14

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...