** Biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng. Đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu được F1 đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho F1 giao phối với một cây khác, thu được ở F2 326 cây chín sớm, hạt phấn dài : 330 cây chín muộn, hạt phấn tròn : 656 cây chín sớm, hạt phấn tròn.

Tính trạng về thời gian chín được di truyền theo quy luật nào?

A.

Tương tác gen.

B.

Phân li.

C.

Phân li độc lập.

D.

Liên kết gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân li.

Tính trạng thời gian chín phân li ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1 chứng tỏ chịu sự chi phối bởi quy luật phân li.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...