Biết 18% của một số là 2,7. Số đó là:

A.

0,25

B.

1,5

C.

15

D.

25

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...