Biết 1 mol khí etilen cháy hoàn toàn toả ra một nhiệt lượng là 1423 kJ. Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 kg etilen là :

A.

50821,4 kJ

B.

50281,4 kJ

C.

50128,4 kJ.

D.

50812,4 kJ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg etilen là:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...