Biện pháp quan trọng nhất để hạn chế tình trạng đô thị hóa “giả tạo” ở Mĩ Latinh là:

A. thực hiện triệt để công nghiệp hóa, hiện đại hóa
B. phân bố lại dân cư hợp lí giữ các vùng lãnh thổ
C. khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí
D. ngăn chặn sự di cư từ nông thôn ra thành thị
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Biện pháp quan trọng nhất để hạn chế tình trạng đô thị hóa “giả tạo” ở Mỹ Latinh là thực hiện triệt để công nghiệp hóa, hiện đại hóa để nâng cao đời sống dân cư đô thị, đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...