Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là

A.

củng cố đê chắn sóng ven biển.

B.

phát triển các rừng ven biển.

C.

dự báo chính xác về quá trình hình thành, hướng di chuyển và cường độ bão.

D.

có các biện pháp phòng tránh hiệu quả khi bão đang hoạt động

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

dự báo chính xác về quá trình hình thành, hướng di chuyển và cường độ bão.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...