Biện pháp nào sau đây là hiệu quả nhất để tăng sản lượng lương thực, thực phẩm hiện nay?

A.

Phát triển các loại hoa màu.

B.

Phát triển mô hình V.A.CT.

C.

Hạn chế xuất khẩu gạo.

D.

Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...