Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ nguồn nước trên Trái đất:

A. Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.
B. Bảo vệ nguồn nước sạch, chống ô nhiễm.
C. Cải tạo các vùng hoang mạc khô hạn.
D. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...