Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ nguồn nước trên Trái đất:

A. Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.
B. Bảo vệ nguồn nước sạch, chống ô nhiễm.
C. Cải tạo các vùng hoang mạc khô hạn.
D. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...