Biện pháp nào sau đây giúp cho Tây Nguyên phát triển nhanh kinh tế - xã hội?

A.

Tăng nguồn lao động.

B.

Mở rộng giáo dục, y tế, bảo đảm lương thực, thực phẩm.

C.

Phát triển nhanh giao thông vận tải.

D.

Tăng nguồn lao động và mở rộng giáo dục, y tế, bảo đảm lương thực, thực phẩm hoặc phát triển nhanh giao thông vận tải.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tăng nguồn lao động và mở rộng giáo dục, y tế, bảo đảm lương thực, thực phẩm hoặc phát triển nhanh giao thông vận tải.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...