Biện pháp nào sau đây cần thực hiện sớm nhất để phòng tránh bão ở nước ta?

A.

Củng cố các công trình đê biển và các khu vực neo đậu tàu thuyền.

B.

Cảnh báo sớm cho các tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú ẩn an toàn.

C.

Sơ tán dân và huy động sức dân để phòng tránh bão.

D.

Dự báo một cách chính xác về quá trình hình thành và hướng di chuyển của bão.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...