Biện pháp nào không đúng để giải quyết việc làm ở nông thôn?

A.

di dân ra các thành phố lớn.

B.

đẩy mạnh cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình.

C.

chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá

D.

phát triển công nghiệp chế biến quy mô nhỏ và trung bình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

di dân ra các thành phố lớn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...