Biện pháp nào để hạn chế tình trạng đô thị hóa quá mức ở nước ta?

A.

Kế hoạch hóa gia đình.

B.

Phát triển nông nghiệp toàn diện.

C.

Thành thị hóa nông thôn.

D.

Kế hoạch hóa gia đình và phát triển nông nghiệp toàn diện hoặc thành thị hóa nông thôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kế hoạch hóa gia đình và phát triển nông nghiệp toàn diện hoặc thành thị hóa nông thôn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...