Biện pháp nào để cho hệ thống sông Đồng Nai có thế mạnh lâu dài về giao thông vận tải và thủy điện?

A.

Phát triển công nghiệp ở thượng lưu.

B.

Bảo vệ rừng đầu nguồn, cân bằng mực nước vùng hạ lưu.

C.

Tăng cường nạo vét lòng sông.

D.

Thay đổi cơ cấu cây trồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bảo vệ rừng đầu nguồn, cân bằng mực nước vùng hạ lưu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...